sunnuntai 15. heinäkuuta 2012

Valmistaudu maailman tärkeimpään tehtävään


"...maailman tärkeimpään tehtävään..." Siinäpä suuria sanoja...!! Ehkä olet kuullut tämän lauseen Perheniemen opiston radiomainoksessa Ilkka Puhakan mainitsemana. Mikä on tällainen maailman tärkein tehtävä?

Raamatullisen ihmiskäsityksen mukaan ihmisellä on arvo, jokainen yksilökin on korvaamattoman arvokas. Arvokkainta omaisuutta ihmisellä ovat terveet suhteet - Jumalaan, itseen, toisiin ihmisiin sekä myös ympäröivään luontoon. Hyvin tärkeää työtä tekevät kaikki ihmiset, jotka eri tavoin auttavat toisia löytämään oikean suhteen Luojansa, itsensä ja toisten ihmisten kanssa.

Tietyssä mielessä evankelistan ja sielunhoitajan työtä voi verrata lääkärin tehtävään, vaikkakin lääkärin koulutus onkin laajempi ja pidempi. Kaikissa näissä tehtävissä on kyse ihmisten auttamisesta, ja usein jopa pelastamisesta suoranaiselta kuolemanvaaralta. Evankelistan tehtävä on auttaa ihmistä löytämään suhde elävän Jumalan kanssa - se suhde johon Jumala on ihmisen alunperin luonut ja tarkoittanut. Sielunhoidon tähtäimessä ovat lisäksi eheytynyt suhde omaan itseen sekä lähimmäisiin. Nämä kaksi tehtävää ovatkin hyvin lähellä toisiaan.

Ammattiaan harjoittava lääkäri voi (nykyään) käyttää monenlaisia tehokkaita diagnostiikkamenetelmiä sairauksien tunnistamisessa. Sielunhoitaja tai evankelista joutuu kuitenkin perustamaan diagnoosinsa pelkästään ihmisen puheisiin ja käyttäytymiseen - eikä hänellä ole juuri muita työkaluja käytettävissään kuin kaksi korvaa ja yksi suu. Se ei muuten ole ihan yksinkertaista. Siksi koulutus ja valmistautuminen on hyväksi!

Jokaisella meillä on oma kutsumuksemme ja paikkamme. Valmistu sinäkin omaan tehtävääsi - kenties maailman tärkeimpään!