sunnuntai 9. syyskuuta 2012

Lähellä ihmistä -seminaarit

Tänään Petri oli koko päivän opettamassa Lähellä ihmistä -eheytymisseminaarissa Orimattilan helluntaiseurakunnassa, aiheena "Haavoittuneen itsetunnon eheytyminen".

Itsetunto on todella laaja aihepiiri johon sisältyy monenlaisia asioita, kuten omakuva, identiteetti, omanarvontunto, itseluottamus, itsevarmuus, jne. Hyvin monen ihmisen omakuva on eri tavoilla vääristynyt ja itsetunto tavalla tai toisella heikko.  "Tervettä itsevarmuutta on esim. se, jos ihminen kykenee pitämään kiinni aidosti arvokkaiksi arvioiumistaan asioista vastustuksenkin edessä."

Itsetunnon rakentuminen - hyvässä ja pahassa - alkaa jo aivan varhaislapsuudesta. Mikä sitten voi auttaa heikon tai vääristyneen itsetunnon tervehtymisessä? Ihmisen itsetuntoon liittyvät ongelmat voivat olla hyvin moninaisia, mutta tärkeää on saada oman identiteetin perusta kuntoon. Ihmisen ihmisarvo säilyy epäonnistuneenakin ja meillä on perustava oikeus olla omana itsenämme. Jumalan rakkaus ja Raamatun positiivinen ihmiskäsitys on terveen omanarvontunnon ja itsekäsityksen perustus. Jumalan lapsen identiteetti voi luoda perusturvallisuutta ja tervettä omanarvontuntoa myös rikkimenneelle. "Siinä identiteetissä mikä meillä on Jeesuksessa, meillä on lupa terveeseen itsetuntoon."  ...

Yllättävän paljon ehtivät Petri ja Marianne kiertää ympäri Suomea opettamassa tällaisissa seminaareissa ym. tilaisuuksissa. Lähellä ihmistä -seminaari voi toimia myös luontevana alkustarttina kriisi- ja kasvuryhmän aloittamiselle paikkakunnalla. Jos olet kiinnostunut seminaarin järjestämisestä esim. oman paikallisseurakuntasi yhteydessä, lue lisää PEO:n sivuilta.