keskiviikko 28. marraskuuta 2012

ACC Finland kokoontui


Opistolla kokoontui tänään ACC Finland ry:n hallitus. ACC Finland (Association of Christian Counsellors) on yhteistyöelin, joka kokoaa yhteen kristillisen terapian ja sielunhoidon alalla toimivia henkilöitä ja yhdistyksiä.

Yhdistyksen tarkoituksena on mm. toimia kristillisen terapian ja sielunhoidon ammatillisen osaamisen tukemiseksi ja kehittämiseksi, sekä kehittää yhdistyksen toiminnassa mukana oleville yhteisesti hyväksyttyjä kriteereitä kristilliseen terapiaan ja sielunhoitoon. ACC-verkosto on alun perin lähtenyt liikkeelle Englannista n. 20 vuotta sitten.

Sielunhoitotyön koulutuksen suorittaneita on monenlaisista seurakunta- ym. taustoista ja yhteys ACC:n ja Suomen sielunhoitoterapeutit ry:n kautta on monelle tärkeää. Suurin osa laajan sielunhoidon tutkinnon suorittaineista on taustakoulutukseltaan esim. sosiaali- ja terveysalan tai seurakuntatyön ammattilaisia, mutta eivät kaikki. Kokouksessa jaettiin myös eri oppilaitoksissa sielunhoidon koulutuksen suorittaneiden sijoittumisesta työelämään / tavoista soveltaa koulutuksessa opittua.

ACC:n puheenjohtaja Päivimaria Kuivamäki kertoo, että ACC on laatinut kriteerit myös esim. seurakuntien järjestämille lyhyille sielunhoitoseminaareille.

Myös Perheniemen Terapeuttisen sielunhoidon koulutuksen suorittaneiden on mahdollista yksilöinä hakea ACC:n akkreditointia, vasta harva on tätä tosin hakenut.