perjantai 14. joulukuuta 2012

Löydä omat voimavarasi!Ensi vuonna opistolla alkaa aivan uusia kursseja ja koulutuksia, joissa mm. tutustutaan erilaisiin toiminnallisiin menetelmiin jotka auttavat meitä jokaista löytämään omat voimavaramme. 

Löytöretki omiin voimavaroihin on mm. kuvataideterapiaan ja perustuva uusi koulutus, joka tähtää tähtää voimaantumiseen ja elämänlaadun ja toimintamallien sekä ratkaisujen lisääntymiseen työssä ja arjessa. Koulutus kutsuu mukaan keidasmatkalle, jossa myös huumori on sallittua!


Kouluttajana on kuvataiteen maisteri, kuvataideterapeutti Vilmalotta Schafhauser.

" Luovuus ... sisältyy kaikkeen ihmisen tekemiseen. Luovuutta pidetään yleisesti myönteisenä, tärkeänä ja parantavana elementtinä: ihminen uskaltaa tehdä jotain itseään syvästi tyydyttävää. Luovuus ei ole pelkkää mielikuvitusta ja ideointia, vaan toimeenpantua mielikuvitusta ja konkretisoituja ideoita, eli se edellyttää siirtymistä tuumasta toimeen. .Luovuutta on se, että käyttää hyväkseen virikkeitä, yhdistelee asioita ja tuntee tuoreutta, mutta myös se, mitä tekee käsillään. " (Koski 2003, Vakkuri 1994)

Toiminnalliset menetelmät auttamistyössä -koulutussarja koostuu viidestä asiantuntijaviikonlopusta. Kevään aikana tutustutaan musiikkiterapiaan, bibliodraamaan ja kirjallisuusterapiaan sekä syksyllä vielä kuvataideterapiaan ja sensorimotoriseen terapiaan.

Mukaan kutsutaan sekä sosiaalialan, kasvatustyön ja diakonian ammattilaisia, jotka haluavat tutustua em. menetelmiin, sekä vapaaehtoistyönä auttamistyötä tekeviä ja muita kiinnostuneita. 

Muista myös: Masennuksesta voi toipua -erikoistumiskoulutus, sekä Pysähdy ja lepää hetkinen -viikonloppu.