sunnuntai 10. helmikuuta 2013

Toiminnallisia menetelmiä


Aivan uudessa, Toiminnalliset menetelmät auttamistyössä -koulutuksen tavoitteena on tutustuttaa  erilaisiin luoviin menetelmiin, joita voi hyödyntää esim. terapian ja sielunhoidon asiakassuhteessa, kasvatustyössä tai ryhmätyöskentelyssä erilaisissa tilanteissa.
Koulutus soveltuu sekä auttamistyön ammattilaisille, opetus- ja sosiaalialan tehtävissä toimiville että esim. sielunhoitotyötä vapaaehtoistyössä tekeville. Koulutus on kokonaisuus, mutta myös yksittäisiin viikonloppuihin olet tervetullut!

Viikonloppujen aiheet
Musiikkiterapia 8.-10.3.
Bibliodraama  19.-21.4.2013
Kirjallisuusterapia  24.-26.5.2013
Kuvataideterapia 6.-8.9.2013
Sensorimotorinen terapia  22.-24.11.2013

Lue lisää Perheniemen sivuilta!