torstai 25. syyskuuta 2014

Terapeuttisen sielunhoidon koulutukselle ACC:n kreditointi


Perheniemen Terapeuttisen sielunhoidon koulutus sai Suomen ACC:n kreditoinnin!


Suomen ACC:n (Association of Christian Counsellors Finland) hallitus hyväksyi 18.9.2014 Perheniemen opiston Lähellä ihmistä (LI) sielunhoitoterapiakoulutukselle kreditoinnin vuoden 2019 loppuun asti.


Iloisen uutisen kunniaksi joimme eilen opistolla kakkukahvit! Kreditoinnin saamisen eteen on opistolla tehty monta vuotta määrätietoista koulutuksen kehittämistyötä ja dokumentointia. Perheniemen koulutus täyttää nyt siis ACC:n laatukriteerit. 

"Perheniemen evankelisen opiston Lähellä ihmistä (LI) sielunhoitoterapiakoulutus täyttää Suomen ACC:n sielunhoitoterapiakoulutukselle asettamat kriteerit. Opetuksen sisältö on monipuolinen ja kattava. Koulutuksessa integroidaan hyvin psykologinen ja hengellinen näkökulma ihmisten auttamisessa. Opetettava sielunhoitoterapiamalli on selkeästi ja johdonmukaisesti esitelty." 

Koulutuksen läpikäynyt henkilö ei vielä ole automaattisesti Suomen ACC:n kreditoima, vaan koulutuksen suorittaneet, sielunhoitoterapiatyötä tekevät voivat hakea Suomen ACC:n kreditointia sielunhoitoterapiatyölleen.


Myös sinun, joka olet loppuunsaattanut Perheniemen Lähellä ihmistä - Terapeuttisen sielunhoidon koulutuksen vuosina 2007-2013 on mahdollista hakea henkilökohtaista ACC-kreditointia siirtymäsäännösten nojalla. Ota yhteyttä ACC:iin, mikäli olet kiinnostunut terapiatyösi kreditoinnista.

Lisätietoja ACC:sta ja kreditoinnista verkkosivuilta www.accfinland.org