maanantai 17. marraskuuta 2014

Mitä on terapeuttinen sielunhoito?


Minna Väisänen on sielunhoitoterapeutti, kouluttaja ja työnohjaaja Kouvolasta. Minna on ollut opistolla mukana monessa tärkeässä vaiheessa, hän on osallistunut Perheniemessä ensimmäiseen Tartu Elämään -koulutukseen, 1. evankelistakoulutukseen sekä 1. terapeuttisen sielunhoidon koulutukseen. Minnalla on paljon näkökulmia opiston lähihistoriaan, hän on toimii myös terapeuttisen sielunhoidon koulutuksen suunnitteluryhmässä.

Minnan oma sydän sykkii sille, että ihmiset voisivat löytää oman kutsumuksensa, lahjansa ja kaiken sen rikkauden, mitä Jumala on heihin asettanut. Kysyimme Minnalta vähän tarkemmin siitä mitä Perheniemessä opetettava sielunhoitoterapia oikein on, onhan tämä aihepiiri merkittävä osa opiston nykyistä koulutustarjontaa.


Sielunhoitoterapia on ammatillista terapiatyötä, jossa pyritään kokonaisvaltaisesti auttamaan ihmistä hänen ongelmissaan kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta. Sielunhoitoterapia poikkeaa monesta muusta terapiasta, mm. psykoterapiasta siinä, että sielunhoitoterapiassa lähtökohtana on Raamatun ihmiskäsitys:
  1. Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen, mieheksi ja naiseksi.
  2. Elämän tarkoitus ja merkitys löytyy sitä kautta, että Jumala on luonut ihmisen rakkautensa kohteeksi
  3. Jumalan armolla ja anteeksiantamuksella on keskeinen merkitys mm. syyllisyyden ja anteeksiantamisen haasteiden kohtaamisessa.
  4. Ihmisarvo on itseisarvo, jota ei voi menettää. Ihmisarvo perustuu siihen, että meidät on luotu Jumalan kuvaksi
  5. Raamattu on ylin auktoriteetti. Raamatun tekstejä voidaan viisaasti hyödyntää terapiatilanteessa.
On myös ihmisiä joilla on sisäisiä ongelmia ja epätasapainoa, jotka johtuvat jumalakuvan vääristymistä tai suoranaisesta väärästä hengellisestä opetuksesta. Terapeutin on hyvin tärkeä olla perillä raamatullisesta jumalakuvasta, sillä asiakkaiden jumalakuva voi olla monenkirjava ja pahastikin vääristynyt. Hengellinen ohjaus, esim. jumalakäsityksen ongelmien kohtaaminen ja vääränlaisen opetuksen oikaiseminen on joskus tärkeä osa sielunhoitoterapiaa. Psykoterapian menetelmin ei useinkaan osata kohdata ja tunnistaa ihmisten hengellisiin kysymyksiin liittyviä haasteita.

Lisäksi monet ovat kokeneet hengellistä väkivaltaa eri tahoilta. Näitäkin asioita voidaan terapiassa turvallisesti käsitellä. Tästä syystä on tärkeää että sielunhoitoterapeutti tuntee itse Raamatun hyvin.

- Me emme voi määrätä milloin Jumala parantaa ja eheyttää, me emme voi käskeä Jumalaa, emmekä myöskään luvata asiakkaalle liikoja. Tehtävämme on vahvistaa asiakkaan uskoa ja luottamusta Jumalaan kaiken keskellä. Parhaimmillaan terapeutteina olemme välikappaleena välittämässä ihmiselle Jumalalta tulevaa rakkautta.

Sielunhoitoterapeuttiopinnoissa opiskellaan montaa tärkeää aihealuetta: psykologia, terapiatyö, teologia, mielenterveystyö, kriisit, traumat, seksuaalisuus, avioliitto, perhekysymykset ja niin edelleen. Perheniemessä toteutettava laaja Lähellä ihmistä – Terapeuttisen sielunhoidon koulutus on puolitoistavuotinen ja siihen sisältyy opintojen ja henkilökohtaisen sielunhoitoterapian lisäksi paljon työnohjattua asiakastyötä.

Keskeinen sielunhoitoterapian ominaisuus on, että psykologinen ymmärrys ja hengellisyys kulkevat käsi kädessä. Sielunhoitoterapiassa myös rukous on tärkeä elementti. Voisi sanoa, että sielunhoitoterapiaa ei ole ilman rukousta. Tyypillisesti sielunhoitoterapiatilanteen päätteeksi terapeutti rukoilee keskustelussa esiin tulleiden asioiden puolesta.

Sielunhoitoterapia on aina tavoitteellinen prosessi. Sielunhoito tai rukouspalvelu esim. seurakunnassa voi olla kertaluonteista kun taas terapialle määritellään yhdessä sovittu kesto ja yhteys on säännöllistä. Terapiassa pyritään paneutumaan kipujen, pelkojen ja ahdistusten juurisyihin. Terapiasuhteen alkuvaiheessa määritellään tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa, on tärkeää että terapeutti ei sanele niitä. Terapeutti ei ole pelastaja tai vastausautomaatti vaan rinnallakulkija.

Sielunhoitoterapeutin on uskallettava kohdata ihmisen todellinen kipu tarjoamatta ”pikavastauksia”. Tästä syystä on hyvin tärkeää, että terapeutti on itse käynyt omaa elämäänsä läpi. Myös tämä puoli on tärkeä osa koulutusta.

Valmistuneista sielunhoitoterapeuteista moni tekee vastaanottotyötä muun oman työn ohella, osa hyödyntää osaamistaan muun ammattinsa sisällä tai palvelee osaamisellaan seurakunnan työyhteydessä. Valitettavasti sielunhoitoterapia ei ole KELA-korvattavien terapiamuotojen piirissä.

Tammikuussa alkava Tartu Elämään -koulutus on, paitsi loistava mahdollisuus jokaiselle joka etsii omaa paikkaansa, myös kristillisen sielunhoitotyön johdantokurssi. Jos sielunhoidon opinnot kiinnostavat, TARE:sta on hyvä aloittaa!

Haastattelu: Tapio Luoma-aho
Julkaistu opiston Pärhätuuli -lehdessä 2/2014

sunnuntai 9. marraskuuta 2014

Tunnelmia 90-vuotisjuhlista!


Perheniemen evankelisen opiston, silloisen Sairalan evankelisen kansanopiston toiminta alkoi Kirvussa, Sairalan kylässä 10.11.1924, eli tarkalleen 90 vuotta sitten. Sotien jälkeen toimittiin lisäksi muutama vuosi evakossa Muurlassa ja Janakkalassa. Suurin osa Perheniemen opiston toimintavuosista on kuitenkin tapahtunut täällä Perheniemessä. Juhliin saimme paikalle kunniavieraaksi kaksi jo Kirvussa aikanaan opiskellutta sekä kaksi Perheniemen 1. vuosikurssille 1948-1949 osallistunutta - ja monia muita. Kaikkiaan paikalla oli arviolta noin 180 henkeä.


Juhlapäivä alkoi jumalanpalveluksella ja juhla-aterialla. Pääjuhlan ohjelma koostui pääosin opiston aikaisempien ja nykyisten työntekijöiden ja oppilaiden tervehdyksistä ja musiikki- ja tanssiesityksistä. Juhlapuheen piti Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen. Piispa Häkkinen muistutti opistoväkeä siitä, mikä merkitys kansan opistoilla on ollut ja edelleen on kansansivistystyössä:

- Todellinen sivistys on ihmiseksi tulemista. Sivistys ei ole vain yhteiskunnallinen projekti, ei ulkoista oppineisuutta tai ihmisten mielivaltaisesti laatimaa etikettiä. Se on arkipäivän hienostuneisuutta, oman ja toisten arvon sekä elämän kunnioittamista. Sivistyksen kova ydin on sydämen sivistys – nöyrä, mutta omasta asemastaan tietoinen asenne.

Opiston entinen rehtori Päivi Sipponen kävi läpi opiston historian vaiheita perustamisesta alkaen, onhan Päivi tuntenut henkilökohtaisesti kaikki opiston rehtorit ja hänen tätinsä opiskeli Kirvussa opiston 1. vuosikurssilla.

Hall. PJ Antero Rasilainen sekä ELY:n lahja opistolle. Iitin kunnan tervehdyksen toi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esa Lehtinen, joka toimi 1980-luvulla myös opiston johtokunnassa. Iitin seurakunnan tervehdyksen toi kirkkovaltuuston pj Hanna Savelainen, jonka on puolisonsa kautta sukua opiston 1. rehtorille Martti Savelaiselle. SLEY:n tervehdyksen toi Markku Näkki, Evankelinen Lähetysyhdistys ELY ry:n tervehdyksen toi opiston hallituksen puheenjohtaja Antero Rasilainen ja Missionuorten (YWAM) tervehdyksen jakoi opiston viestintäpäällikkö Tapio Luoma-aho. Juontajana toimi Tarja Repo. Tervehdyksellä opistoa muistivat lisäksi mm. Kymenlaakson opisto, Lahden Diakoniasäätiö, Jaakkiman Kristillinen opisto, Kirvu-Säätiö, Kirvun Pitäjäseura, Perheniemen kyläyhdistys, Länsi-Kymen Kulttuuritieyhdistys, sekä monet opiston entiset opiskelijat ja vastuunkantajat. Juhlassa musiikilla palvelivat musiikinopettaja Karl-Heinz Hennen (trumpetti), kanttori Kimmo Puunenä, sekä Martti Tamminen (laulu).

Kiitos kaikille Perheniemen opiston 90-vuotisjuhlaan osallistuneille ja opistoa tervehdyksin tai muuten muistaneille - te teitte tästä juhlasta juhlan!!


Opiston 1. vuosikurssi 1924-1925 Kirvussa. Kirvun lukuvuoden 1944-45 opiskelijat löysivät kurssikirjasta itse kirjoittamansa runot.

keskiviikko 5. marraskuuta 2014

Kaikki olisi nyt valmista - tervetuloa opiston juhlaan!

Tervetuloa sunnuntaina opiston suureen juhlaan
Klo 10 juhlajumalanpalvelus
Juhlalounas 
Klo 13 Pääjuhla 
Juhlakahvit

Vapaa pääsy! Tervetuloa kaikki entiset opiskelijat, työntekijät, opiston ystävät ja naapurit!

Kaikki on nyt valmista! Tervetuloa!

Aula meni uusiksi

Työ: Ritva Kosonen, metalligrafiikka

Urutkin laitettiin vireeseen

Ja vanhat rehtorit kunniapaikalle