sunnuntai 21. joulukuuta 2014

Joulutervehdys opistolta!Opisto ei aivan hiljene joulunakaan, mutta toivottavasti osaamme kaikki nauttia rauhaisasta joulunajasta! Opiston 90-vuotisjuhlavuoden tapahtumat alkavat olla nyt pulkassa, viimeksi vielä nautimme kauneimmista joululauluista, kyläyhdistyksen puurojuhlasta sekä oppilaiden järjestämistä joulumyyjäisistä. Ensi vuodesta voisikin jo kertoa yhtä sun toista, mutta ladataan nyt ensin vähän akkuja!

Opiston henkilökunnan puolesta, oikein hyvää joulunaikaa kaikille!

tiistai 9. joulukuuta 2014

Yhteenvetoa menneestä syksystä

Syyslukukausi opistolla alkaa olla pulkassa. Lunta tosin on aika niukasti, joten jätämme pulkan vielä varastoon odottamaan tammikuun tuiskuja ja pakkasia! :) 

Kuluva syksy on ollut opistolla monessa mielessä rohkaisevaa aikaa: olemme pystyneet aloittamaan peräti kolme aivan uutta monimuotokoulutusta: Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutuksen, Logoterapian perusteet -koulutuksen sekä Työnohjaajakoulutuksen psykoterapeuteille. Muillekin syksyn linjoille tuli kohtuullisesti opiskelijoita. Lisäksi juhlimme opiston 90-vuotisjuhlia marraskuussa monin eri tavoin. 

Ensi viikonloppuna on talossa taas iloista hulinaa kun syksyllä 2013 alkaneet Terapeuttisen sielunhoidon koulutus, Kriisiterapian ja sielunhoidon koulutus ja Evankelistakoulutus viettävät päätösjuhlaa! Haikealla mielellä laskemme matkaan taas yhden erän meille jo rakkaiksi tulleita opiskelijoita!

Haasteitakin toki on, kuten aina. Meneillään on jälleen uusi keskiasteen koulutusten rahoitusuudistus, jonka vaikutuksia kansanopistoihin ei vielä tiedetä. Ensi kesäksi haaveilemme myös Perheniemen kartanon remontin aloittamisesta. Remonttitarve Kartanossa on sen verran suuri, että koko remonttia tuskin saadaan päätökseen yhden kesän aikana. Paljon on Kartanoa tosin jo remontoitu viime vuosienkin aikana. 

Syksyn opetuslapseuskoulu lähtee joulun jälkeen ulkomaanjaksolle tällä kertaa Brasiliaan sekä Romaniaan. Tällä viikolla paikalla opistolla on myös Rovaniemen Cross-Border DTS opetuslapseuskoulu, jotka jatkavat opistolta seuraavaksi Etelä-Koreaan. 


Lukukausi takana - syytä riemuun! :)

Entä mitä opistolla seuraavaksi tapahtuu? 

Kauneimmat joululaulut ja joulumyyjäiset opistolla ke 17.12. klo 18:00. Tervetuloa!

Opisto ei aivan hiljene joulunakaan vaan "välipäivinä" järjestetään opistolla Rukouksen ja hiljentymisen viikko yhdessä Youth With A Mission -lähetysjärjestön kanssa. Varmaankin mukana on lähetysasiaa myös...

Tammikuun voi aloittaa jo vaikka heti Lähellä ihmistä -seminaarilla aiheesta Haavoittuneen tunne-elämän tervehtyminen. Mukana Petri Välimäki ja Pirjo Alajoki. 

Ja 12.1. alkaa jälleen Tartu Elämään -koulutus, eli tuttavallisemmin "TARE". Tämä voisi olla mahdollisuus monelle eri tavoin elämän taitekohdassa olevalle, työttömäksi jääneelle, tms. Erään parin vuoden takaisin oppilaan sanoin: "Jokaisen suomalaisen pitäisi käydä TARE."

Muista mahdollisuuksista löydät lisätietoa sivuiltamme www.perheniemi.com !

Palokuntakin kävi paikalla. Onneksi tämä oli harjoitus. 

maanantai 17. marraskuuta 2014

Mitä on terapeuttinen sielunhoito?


Minna Väisänen on sielunhoitoterapeutti, kouluttaja ja työnohjaaja Kouvolasta. Minna on ollut opistolla mukana monessa tärkeässä vaiheessa, hän on osallistunut Perheniemessä ensimmäiseen Tartu Elämään -koulutukseen, 1. evankelistakoulutukseen sekä 1. terapeuttisen sielunhoidon koulutukseen. Minnalla on paljon näkökulmia opiston lähihistoriaan, hän on toimii myös terapeuttisen sielunhoidon koulutuksen suunnitteluryhmässä.

Minnan oma sydän sykkii sille, että ihmiset voisivat löytää oman kutsumuksensa, lahjansa ja kaiken sen rikkauden, mitä Jumala on heihin asettanut. Kysyimme Minnalta vähän tarkemmin siitä mitä Perheniemessä opetettava sielunhoitoterapia oikein on, onhan tämä aihepiiri merkittävä osa opiston nykyistä koulutustarjontaa.


Sielunhoitoterapia on ammatillista terapiatyötä, jossa pyritään kokonaisvaltaisesti auttamaan ihmistä hänen ongelmissaan kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta. Sielunhoitoterapia poikkeaa monesta muusta terapiasta, mm. psykoterapiasta siinä, että sielunhoitoterapiassa lähtökohtana on Raamatun ihmiskäsitys:
  1. Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen, mieheksi ja naiseksi.
  2. Elämän tarkoitus ja merkitys löytyy sitä kautta, että Jumala on luonut ihmisen rakkautensa kohteeksi
  3. Jumalan armolla ja anteeksiantamuksella on keskeinen merkitys mm. syyllisyyden ja anteeksiantamisen haasteiden kohtaamisessa.
  4. Ihmisarvo on itseisarvo, jota ei voi menettää. Ihmisarvo perustuu siihen, että meidät on luotu Jumalan kuvaksi
  5. Raamattu on ylin auktoriteetti. Raamatun tekstejä voidaan viisaasti hyödyntää terapiatilanteessa.
On myös ihmisiä joilla on sisäisiä ongelmia ja epätasapainoa, jotka johtuvat jumalakuvan vääristymistä tai suoranaisesta väärästä hengellisestä opetuksesta. Terapeutin on hyvin tärkeä olla perillä raamatullisesta jumalakuvasta, sillä asiakkaiden jumalakuva voi olla monenkirjava ja pahastikin vääristynyt. Hengellinen ohjaus, esim. jumalakäsityksen ongelmien kohtaaminen ja vääränlaisen opetuksen oikaiseminen on joskus tärkeä osa sielunhoitoterapiaa. Psykoterapian menetelmin ei useinkaan osata kohdata ja tunnistaa ihmisten hengellisiin kysymyksiin liittyviä haasteita.

Lisäksi monet ovat kokeneet hengellistä väkivaltaa eri tahoilta. Näitäkin asioita voidaan terapiassa turvallisesti käsitellä. Tästä syystä on tärkeää että sielunhoitoterapeutti tuntee itse Raamatun hyvin.

- Me emme voi määrätä milloin Jumala parantaa ja eheyttää, me emme voi käskeä Jumalaa, emmekä myöskään luvata asiakkaalle liikoja. Tehtävämme on vahvistaa asiakkaan uskoa ja luottamusta Jumalaan kaiken keskellä. Parhaimmillaan terapeutteina olemme välikappaleena välittämässä ihmiselle Jumalalta tulevaa rakkautta.

Sielunhoitoterapeuttiopinnoissa opiskellaan montaa tärkeää aihealuetta: psykologia, terapiatyö, teologia, mielenterveystyö, kriisit, traumat, seksuaalisuus, avioliitto, perhekysymykset ja niin edelleen. Perheniemessä toteutettava laaja Lähellä ihmistä – Terapeuttisen sielunhoidon koulutus on puolitoistavuotinen ja siihen sisältyy opintojen ja henkilökohtaisen sielunhoitoterapian lisäksi paljon työnohjattua asiakastyötä.

Keskeinen sielunhoitoterapian ominaisuus on, että psykologinen ymmärrys ja hengellisyys kulkevat käsi kädessä. Sielunhoitoterapiassa myös rukous on tärkeä elementti. Voisi sanoa, että sielunhoitoterapiaa ei ole ilman rukousta. Tyypillisesti sielunhoitoterapiatilanteen päätteeksi terapeutti rukoilee keskustelussa esiin tulleiden asioiden puolesta.

Sielunhoitoterapia on aina tavoitteellinen prosessi. Sielunhoito tai rukouspalvelu esim. seurakunnassa voi olla kertaluonteista kun taas terapialle määritellään yhdessä sovittu kesto ja yhteys on säännöllistä. Terapiassa pyritään paneutumaan kipujen, pelkojen ja ahdistusten juurisyihin. Terapiasuhteen alkuvaiheessa määritellään tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa, on tärkeää että terapeutti ei sanele niitä. Terapeutti ei ole pelastaja tai vastausautomaatti vaan rinnallakulkija.

Sielunhoitoterapeutin on uskallettava kohdata ihmisen todellinen kipu tarjoamatta ”pikavastauksia”. Tästä syystä on hyvin tärkeää, että terapeutti on itse käynyt omaa elämäänsä läpi. Myös tämä puoli on tärkeä osa koulutusta.

Valmistuneista sielunhoitoterapeuteista moni tekee vastaanottotyötä muun oman työn ohella, osa hyödyntää osaamistaan muun ammattinsa sisällä tai palvelee osaamisellaan seurakunnan työyhteydessä. Valitettavasti sielunhoitoterapia ei ole KELA-korvattavien terapiamuotojen piirissä.

Tammikuussa alkava Tartu Elämään -koulutus on, paitsi loistava mahdollisuus jokaiselle joka etsii omaa paikkaansa, myös kristillisen sielunhoitotyön johdantokurssi. Jos sielunhoidon opinnot kiinnostavat, TARE:sta on hyvä aloittaa!

Haastattelu: Tapio Luoma-aho
Julkaistu opiston Pärhätuuli -lehdessä 2/2014

sunnuntai 9. marraskuuta 2014

Tunnelmia 90-vuotisjuhlista!


Perheniemen evankelisen opiston, silloisen Sairalan evankelisen kansanopiston toiminta alkoi Kirvussa, Sairalan kylässä 10.11.1924, eli tarkalleen 90 vuotta sitten. Sotien jälkeen toimittiin lisäksi muutama vuosi evakossa Muurlassa ja Janakkalassa. Suurin osa Perheniemen opiston toimintavuosista on kuitenkin tapahtunut täällä Perheniemessä. Juhliin saimme paikalle kunniavieraaksi kaksi jo Kirvussa aikanaan opiskellutta sekä kaksi Perheniemen 1. vuosikurssille 1948-1949 osallistunutta - ja monia muita. Kaikkiaan paikalla oli arviolta noin 180 henkeä.


Juhlapäivä alkoi jumalanpalveluksella ja juhla-aterialla. Pääjuhlan ohjelma koostui pääosin opiston aikaisempien ja nykyisten työntekijöiden ja oppilaiden tervehdyksistä ja musiikki- ja tanssiesityksistä. Juhlapuheen piti Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen. Piispa Häkkinen muistutti opistoväkeä siitä, mikä merkitys kansan opistoilla on ollut ja edelleen on kansansivistystyössä:

- Todellinen sivistys on ihmiseksi tulemista. Sivistys ei ole vain yhteiskunnallinen projekti, ei ulkoista oppineisuutta tai ihmisten mielivaltaisesti laatimaa etikettiä. Se on arkipäivän hienostuneisuutta, oman ja toisten arvon sekä elämän kunnioittamista. Sivistyksen kova ydin on sydämen sivistys – nöyrä, mutta omasta asemastaan tietoinen asenne.

Opiston entinen rehtori Päivi Sipponen kävi läpi opiston historian vaiheita perustamisesta alkaen, onhan Päivi tuntenut henkilökohtaisesti kaikki opiston rehtorit ja hänen tätinsä opiskeli Kirvussa opiston 1. vuosikurssilla.

Hall. PJ Antero Rasilainen sekä ELY:n lahja opistolle. Iitin kunnan tervehdyksen toi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esa Lehtinen, joka toimi 1980-luvulla myös opiston johtokunnassa. Iitin seurakunnan tervehdyksen toi kirkkovaltuuston pj Hanna Savelainen, jonka on puolisonsa kautta sukua opiston 1. rehtorille Martti Savelaiselle. SLEY:n tervehdyksen toi Markku Näkki, Evankelinen Lähetysyhdistys ELY ry:n tervehdyksen toi opiston hallituksen puheenjohtaja Antero Rasilainen ja Missionuorten (YWAM) tervehdyksen jakoi opiston viestintäpäällikkö Tapio Luoma-aho. Juontajana toimi Tarja Repo. Tervehdyksellä opistoa muistivat lisäksi mm. Kymenlaakson opisto, Lahden Diakoniasäätiö, Jaakkiman Kristillinen opisto, Kirvu-Säätiö, Kirvun Pitäjäseura, Perheniemen kyläyhdistys, Länsi-Kymen Kulttuuritieyhdistys, sekä monet opiston entiset opiskelijat ja vastuunkantajat. Juhlassa musiikilla palvelivat musiikinopettaja Karl-Heinz Hennen (trumpetti), kanttori Kimmo Puunenä, sekä Martti Tamminen (laulu).

Kiitos kaikille Perheniemen opiston 90-vuotisjuhlaan osallistuneille ja opistoa tervehdyksin tai muuten muistaneille - te teitte tästä juhlasta juhlan!!


Opiston 1. vuosikurssi 1924-1925 Kirvussa. Kirvun lukuvuoden 1944-45 opiskelijat löysivät kurssikirjasta itse kirjoittamansa runot.

keskiviikko 5. marraskuuta 2014

Kaikki olisi nyt valmista - tervetuloa opiston juhlaan!

Tervetuloa sunnuntaina opiston suureen juhlaan
Klo 10 juhlajumalanpalvelus
Juhlalounas 
Klo 13 Pääjuhla 
Juhlakahvit

Vapaa pääsy! Tervetuloa kaikki entiset opiskelijat, työntekijät, opiston ystävät ja naapurit!

Kaikki on nyt valmista! Tervetuloa!

Aula meni uusiksi

Työ: Ritva Kosonen, metalligrafiikka

Urutkin laitettiin vireeseen

Ja vanhat rehtorit kunniapaikalle


tiistai 28. lokakuuta 2014

Tule mukaan opiston juhlaan!

JUHLAVUODEN PÄÄJUHLA 9.11.2014
Perheniemen opistolla sunnuntaina 9.11. 

Juhlajumalanpalvelus klo 10
Juhlalounas 
Pääjuhla klo 13
Kahvitarjoilu 

Mukana mm. Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen,
ELY:n pääsihteeri, opiston hallituksen PJ Antero Rasilainen
Juhlaluento: Karjalan Kannas, Sairala, Perheniemi. Välähdyksiä 90- vuotistaipaleelta 
  Elimäen srk:n kirkkoherra, PEO:n entinen rehtori Päivi Sipponen

Musiikki: Kimmo Puunenä, kanttori, Karl-Heinz Hennen, trumpetti, Martti Tamminen, laulu. 
Entisiä ja nykyisiä opiskelijoita, yhteislaulua, ym. 


Perheniemessä on syksyistä, mutta mieli on hyvä!


torstai 23. lokakuuta 2014

Pakkanen tuli ja vettäkin tulee putkesta

Syyslomaviikko on ollut hyvää aikaa hoitaa kesän (- 6 C) viimeiset putkiremontit pihalla. Osa opiston runkovesiputkista saatiin tosiaan vihdoin vaihdettua ja nyt taas saadaan vettäkin. Onneksi paikalla ei tällä viikolla ollut kuin opetuslapseuskoulun väkeä, sekä puoli rykmenttiä putkimiehiä ja maanrakennuskoneita. Nyt taas pelittää!


Lisäksi olemme saamassa opistolle juhlavuoden kunniaksi yleisten tilojen ehostukseksi taiteilija Ritva Kososen upeita metalligrafiikkatöitä.Perheniemen opetuslapseuskoulu tosiaan alkoi viikko sitten ja jo eilen pääsivät opiskelijat mukaan Kausalaan Naperotapahtumaan! Iitin kunnan ja seurakunnan järjestämässä Kids' Action Day- tyyppisessä tapahtumassa oli tarjolla alakouluikäisille toimintapisteitä, pelejä ja vaikka mitä. Muutenkin on ko. koulutus alkanut vauhdikkaasti.

Tämä oli jo aikakin vaihtaa. 

Jos vielä mietit, että lähtisitkö opiskelemaan tänä syksynä, niin Logoterapiakoulutuksessa on vielä muutama paikka jäljellä! Olemme tosi iloisia siitä, että koulutus päästään aloittamaan, samoin kuin Psykoterapeuttien työnohjaajakoulutus, jotka ovat molemmat uutuuskoulutuksia.

Jatketaan taas ensi viikolla!

sunnuntai 12. lokakuuta 2014

Sadonkorjuun aikaa


Viikonlopun aikana olemme saaneet monellakin tavalla iloita siitä hyvästä sadosta,, mitä opistolla on kylvetty viimeisten vuosien ja vuosikymmenien aikana!

Perheniemen evankelistakoulutukseen v. 2007-2013 osallistuneita kokoontui ”luokkakokoukseen” opistolle. Paikalla oli myös monia tärkeitä evankelistakoulutuksen kouluttajia, kuten Leena Lehtinen ja Juha Parkkinen, sekä tietysti rehtorimme Petri. VI Terapeuttisen sielunhoidon koulutuksen (2013-2014) opiskelijat kokoontuivat samaan aikaan kolmanneksi viimeiselle lähijaksolleen. Nyt aloitettiin jo päättötöiden purku ja tänään päättötyönsä esitelleet olivat silminnähden ilahtuneita, helpottuneitakin. Kun omaa oppimista saa jakaa muille, kaikki oppivat. Opintojen loppupuolella käydään läpi sielunhoitotyötä mm. tapaustyöskentelyn (kuvitteellisten tapausten) kautta ja työnohjaus on tärkeässä roolissa. Monien opiskelijoiden ajatukset ovat jo siinä miten aikovat sielunhoitoterapian osaamistaan käytännössä hyödyntää. Joku miettii oman yrityksenkin perustamista.

”Aivan mahtava viikonloppu”

Kolmantena viikonloppukoulutuksena opistolla oli Sensorimotorisen terapian peruskurssi. Se mitä sensorimotorinen terapia on, ei ehkä aukene asiaa tuntemattomalle aivan ensikuulemalla, mutta keholliset reaktiot joihin sensorimotorisessa terapiassa kiinnitetään huomiota ovat aivan jokaiselle tuttuja. Oletko koskaan huomannut kuinka esim. jonkin kipeän asian muistaminen saa aikaan fyysisiäkin reaktioita? Samoin myös ihmisen omakuva ja itsetunto voi saada näkyviäkin ilmenemismuotoja. Omia - tai terapiatyössä myös toisen ihmisen - kehollisia reaktioita tarkkailemalla ja kuuntelemalla voi saada kiinni elämän traumoista ja haavoista, ja sitten niitä on helpompi myös käsitellä. Painotamme kulttuurissamme ja työelämässä usein kognitiivista tietoa niin paljon, että emme muista olevamme myös kehollisia ihmisiä. Kaikessa tarvitaan tasapainoa.

Lauantaina ehdittiin olla kaiken muun lisäksi mukana edustamassa opistoa Trans4Mission -lähetyskonferenssissa Tampereella, sekä muutamia perheniemeläisiä osallistui myös Itu-työn 10-vuotisjuhlakonserttiin.
 
Seurakuntakoti oli lähes viimeistä penkkiä myöten täynnä.

Juhlakonsertti


Viikonloppu huipentui Orimattilan seurakuntakodilla pidettyyn juhlakonserttiin, jossa päästiin nauttimaan opiston musiikkilinjojen satoa. Moni Perheniemen musiikkilinjalla 1977-2003 opiskellut on päätyneet mm. seurakuntien musiikkityöhön, mikä oli linjan eräs tarkoituskin. Esiintyjinä olivat mm. Kimmo Puunenä (piano), Liisa Karhu (alttoviulu), Martti Tamminen (laulu), Urpo Vuorenoja (laulu) ja Ilpo Vuorenoja (kitara). Konsertti oli erittäin korkeatasoinen ja seurakuntakoti oli lähes viimeistä penkkiä myöten täynnä! 

Kiitokset kaikille mukanaolijoille ja artisteille tukikonsertista!

Muistathan vielä opiston 90-vuotispääjuhlan 9.11. Olet tervetullut mukaan! 

"Kanttorikuoro" oli todella korkeatasoinen.

tiistai 7. lokakuuta 2014

Opetuslapseuskoulujen kuulumisia


Opetuslapseuskouluun... minäkö?


Opetuslapseuskoulujen suosio on kasvanut tasaisesti. Näitä yhteistyökoulutuksena järjestettäviä Opetuslapseuskouluja (engl. Discipleship Training School, eli DTS) alkoi kuluvana vuonna peräti kuusi eri koulua neljällä eri paikkakunnalla: Perheniemessä, Rovaniemellä, Siilinjärvellä ja Evijärvellä. Ruurikkalassa, Evijärvellä alkaa tammikuussa Suomen ensimmäinen täysin ruotsinkielinen "Lärjungaskolan".


Koulutusyhteistyö Youth With A Missionin ja sen University of the Nations -yliopiston kanssa aloitettiin koeluontoisesti vuonna 2008 ja vuonna 2009 solmittiin koulutusyhteistyösopimus. Youth With A Mission (Suomessa myös nimellä "Missionuoret", aikaisemmin "Lähetysnuoret") on eräs maailman ns. kolmesta suuresta yhteiskristillisestä lähetysliikkeestä. Liikkeessä on noin 20 000+ työntekijää ja se toimii n. 180 maassa.

Opetuslapseuskoulujen yleisenä teemana on "Tunne Jumala ja tee Hänet Tunnetuksi".


Perheniemessä järjestettiin aikaisemmin OP-kouluja teemalla Multi-Generation DTS, tavoitteena oli pitää koulu avoimena kaikenikäisille, myös perheille. Tämä "trendi" on jatkunut, ja Perheniemen OP-koulun opiskelijoissa on ollut monen ikäisiä, vaikka teemana onkin ollut viime vuodet Mercy & Justice DTS. Koulussa on lievä painotus kansainväliseen laupeudentyöhön ja harjoittelumatkat ovat kohdistuneet hieman köyhempiin olosuhteisiin.


Opetuslapseuskouluun kuuluukin oleellisena osana ulkomailla suoritettava harjoittelujakso, eli "aktio". Perheniemestä OP-kouluryhmiä on lähtenyt viime vuosina mm. Argentiinaan, Brasiliaan ja Romaniaan. Romaniasta on muodostunut yksi "vakiokohteista", mutta hieman huhuja on, että nyt alkava koulu saattaisi olla taas suunnistamassa Etelä-Amerikan suuntaan. Que sera!

Opetuslapseuskoulu on varsin intensiivinen kokemus jossa tärkeää on yhdessä asuminen ja tekeminen ja kansainvälisyys. Liikkeessä ollaan paljon, joten riittävä fyysinen ja psyykkinen terveys on edellytys koko koulutukseen osallistumiseen.

Perheniemen syksyn OP-kouluun ehtii vielä mukaan. Hyppää kyytiin, jos uskallat! :) Tapaat Opetuslapseuskoulujen henkilökuntaa myös Trans4Mission -lähetyskonferenssissa Tampereella ensi viikonloppuna! Tule ja kysy lisää!
Tervetuloa OP-kouluun!!torstai 2. lokakuuta 2014

Pieni päivitys


Opistolla on tosiaan ollut ilahduttavan täyttä viime viikonloppuina kun Kriisiterapian ja sielunhoidon koulutus alkoi runsaalla oppilasmäärällä ja Evankelistakurssilaisiakin ilmaantui hyvä ryhmä - hieman viime tipassa kuten evankelistoille tiettävästi tyypillistä toimia vähän spontaanisti... ;)

Logoterapiankoulutuksen alkua on jouduttu siirtämään kuukaudella eteenpäin, joten sinäkin ehdit vielä mukaan!!

Nähdäänhän kaikki juhlakonsertissa Orimattilan kirkon seurakuntatalolla (os. Kirkkopuisto 1) sunnuntaina 12.10 klo 18 alkaen!! Konserttiin on vapaa pääsy!

Opiston musiikkilinjat ovat aikanaan tuottaneet hyvää hedelmää. Paikalla todella korkeatasoinen esiintyjäkaarti, joista suurin osa on aikanaan opiskellut tai työskennellyt opistolla - mm. Urpo Vuorenoja (laulu), Ilpo Vuorenoja (kitara, laulu, säestys), Kimmo Puunenä (kuoronjohto, laulu, säestys), Martti Tamminen (laulu), Liisa Karhu (viulu, laulu), Vivi-Ann Janhonen (laulu, säestys) sekä kuorolaisia. ... Tuossahan oli muuten jo niin monta kanttoria, että heistä saisi oman kuoron!  :)

P.S. Tuleeko sinulle jo opiston Pärhätuuli -lehti? Jos haluat tilata lehden, ota yhteyttä toimistoomme email. opisto(ÄT)perheniemi.com  tai p. 05 7574 100

Musalinjalaisia esiintymässä Toveripäivillä 80-luvun alussa. Kuva. Urpo Vuorenoja

 

torstai 25. syyskuuta 2014

Terapeuttisen sielunhoidon koulutukselle ACC:n kreditointi


Perheniemen Terapeuttisen sielunhoidon koulutus sai Suomen ACC:n kreditoinnin!


Suomen ACC:n (Association of Christian Counsellors Finland) hallitus hyväksyi 18.9.2014 Perheniemen opiston Lähellä ihmistä (LI) sielunhoitoterapiakoulutukselle kreditoinnin vuoden 2019 loppuun asti.


Iloisen uutisen kunniaksi joimme eilen opistolla kakkukahvit! Kreditoinnin saamisen eteen on opistolla tehty monta vuotta määrätietoista koulutuksen kehittämistyötä ja dokumentointia. Perheniemen koulutus täyttää nyt siis ACC:n laatukriteerit. 

"Perheniemen evankelisen opiston Lähellä ihmistä (LI) sielunhoitoterapiakoulutus täyttää Suomen ACC:n sielunhoitoterapiakoulutukselle asettamat kriteerit. Opetuksen sisältö on monipuolinen ja kattava. Koulutuksessa integroidaan hyvin psykologinen ja hengellinen näkökulma ihmisten auttamisessa. Opetettava sielunhoitoterapiamalli on selkeästi ja johdonmukaisesti esitelty." 

Koulutuksen läpikäynyt henkilö ei vielä ole automaattisesti Suomen ACC:n kreditoima, vaan koulutuksen suorittaneet, sielunhoitoterapiatyötä tekevät voivat hakea Suomen ACC:n kreditointia sielunhoitoterapiatyölleen.


Myös sinun, joka olet loppuunsaattanut Perheniemen Lähellä ihmistä - Terapeuttisen sielunhoidon koulutuksen vuosina 2007-2013 on mahdollista hakea henkilökohtaista ACC-kreditointia siirtymäsäännösten nojalla. Ota yhteyttä ACC:iin, mikäli olet kiinnostunut terapiatyösi kreditoinnista.

Lisätietoja ACC:sta ja kreditoinnista verkkosivuilta www.accfinland.org

maanantai 22. syyskuuta 2014

Syksyn satonäkymiä


Opistolla on kovasti talkoiltu syksyn satoa purkkeihin ja pulloihin. Koulutuksetkin alkavat olla jo "purkissa"  ;) - nimittäin kovin montaa paikkaa ei enää ole jäljellä, paitsi ehkä evankelistakoulutuksessa. Viimeisenä tosin vähän myöhemmällä loka- ja marraskuussa alkaa vielä pari pitkää koulutusta. Terapeuttisen sielunhoidon koulutuksen aloitti aivan upea 19 oppilaan ryhmä ja Kriisiterapian ja sielunhoidon monimuotokoulutuksessa on myös ennätyssuuri osallistujamäärä tulossa mukaan! Hyvä laatu täydentää runsasta määrää, kuten Pohjanmaalla sanotaan!  ;)

Nyt onkin aika keskittyä mm. opiston juhlavuoden tapahtumien valmisteluun. Tulossa on vielä hieno opiston ystävien kirkkokonsertti Orimattilan kirkon srk-talolla 12.10. sekä sitten yhteinen pääjuhlamme 9.11. Tervetuloa mukaan vaan - pääsy on vapaa ja ilmoittautumista ei vaadita! (Paitsi jos haluat jäädä yöksi).

Jaana Pölläsen konsertti tarjosi vahvaa tulkintaa

Opiston vanhoista historiikeistä on tarkoitus julkaista uusintapainos joka tulee saataville monistemuodossa - tästä lisää myöhemmin. Keräilemme myös vanhoja valokuvia opistolta pääjuhlassa esitettäväksi.

Syysmaisemaa Mustilan arboretumista

keskiviikko 10. syyskuuta 2014

Sanoin ja Sävelin

Juhlavuoden 1. konsertti opistolla 

Sanoin ja Sävelin
 - Jaana Pöllänen

Ajatuksia ja rohkaisevia kokemuksia yhdenkin ihmisen elämän matkalta Taivaan Isän kämmenellä

  Jaana Pöllänen, laulu
  Ville Uusitalo, säestys
 

To 18.9. klo 18.00
Perheniemen Opistolla
Opistontie 15 B
Perheniemi (Iitti)
 

Käsiohjelma 10€, tuotto Opiston hyväksi
Äänitteet 20 €


Kahvitarjoilu

tiistai 2. syyskuuta 2014

Innolla uuteen syksyyn


Taas on se aika vuodesta kun omenoita poimitaan ja uudet opiskelijat saapuvat! Syksyssä on aina tunnelmaa, jännittävää uuden odotusta! Syyslukukausi nyt sitten alkoi viimeistään eilen, kun uudet sielunhoitoterapeuttiopiskelijat saapuivat ja aloittivat opintonsa. Tällä viikolla paikalla sattuu olemaan myös Ruurikkalan Summer DTS -opetuslapseuskoulu, joten elämää taas riittää.On uskomatonta ajatella, että opistolla on jo lähes 90 vuoden ajan koettu tätä samaa syksyn innostusta!

Silloinen Sairalan evankelinen kansanopisto, kuten monet muutkin opistot alkoivat näystä ja huolesta Suomen nuorisosta. 90 vuotta on kulunut ja monelta osin toiminnan tarkoitus on yhä sama.

Eilen saimme arvokkaita päiväkahvivieraita, kun opiston pitkäaikaiset opettajat Aimo ja Kaarina Virtanen poikkesivat opistolla. Aimo toimi opistolla puutyöopettajana ja Kaarina mm. kotitalousopettajana. Virtaset ovat seuranneet opiston toimintaa Perheniemessä 1950-luvulta alkaen ja kertoivat tarinoita mm. lukuisista eri talkoista, joilla opiston kiinteistöjä on ylläpidetty.

Tänäkin vuonna olemme kiitollisia monista talkoolaisista, jotka tulivat oma-aloitteisesti korjaamaan opiston kiinteistöjen julkisivuja sekä auttamaan puutarhatöissä. Mistäpä saisimme kasaan vaikka jo ensi kesäksi sen ison talkooporukan, jolla opiston Kartano saataisiin kunnostettua. Kartanossa olisi valtavasti käyttämätöntä potentiaalia upeiksi juhla- majoitus, että opetustiloiksi...


Myös 90-vuotisjuhlien ja juhlakonsertin valmistelu etenee. Juhlatoimikunta kokoontui viime perjantaina ja suunnitelmat alkavat nyt näyttää hyvältä. Julkaistaan nyt tässäkin ohjelma siinä muodossa kuin se on myös opiston sivuilla. Myös monenlaista muuta tapahtuu opistolla, katso avoimet illat, konsertit ja muut tapahtumat opiston sivuilta.


OPISTON JUHLAVUODEN PÄÄKONSERTTI   
”Armossani on sinulle kylliksi”
Orimattilan kirkon seurakuntakodilla su 12.10. klo 18.

Mukana mm. Urpo Vuorenoja (laulu), Ilpo Vuorenoja (kitara, laulu, säestys), Kimmo Puunenä (kuoronjohto, laulu, säestys), Martti Tamminen (laulu), Liisa Karhu (viulu, laulu), Vivi-Ann Janhonen (laulu, säestys) sekä kuorolaisia.

Tervehdyssanat Pertti Laaksonen. Puhe rehtori Petri Välimäki. Juontajana Tarja Repo.

Kahvitarjoilu ja pika-arpoja. Konsertin tuotto opiston hyväksi.  Tervetuloa!


JUHLAVUODEN PÄÄJUHLA 9.11.2014

Juhlavuoden pääjuhla opistolla 9.11. alkaen sanajumalanpalveluksella klo 10.  
Mukaan on lupautunut mm. Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen.


1930-luvun opistolaisia - ennen julkaisematon kuva. Kiitokset L.N.


torstai 21. elokuuta 2014

Kesän talkoot ja remontit - kiitos!!


Kesä opistolla olikin varmaan ennätyskiireinen. Ripareita oli tänä vuonna useita ja nyt kun opistolla on koulutusten puolesta ollut hiljaisempaa, on ollut aika suorittaa yhden- jos toisenkinlaisia remontteja. Juuri nyt on menossa pannuhuoneen asbestinpoisto, runkovesilinjojen liittymien uusinta, Puutarhamajan WC-remontti sekä julkisivun portaiden kunnostus.

Iso kiitos myös kaikille kesän talkoolaisille sekä kaikille juhlavuoden keräykseen osallistuneille!! Useita julkisivun korjaustöitä, sekä puutarhan kunnostusta on tänäkin kesänä tehty talkoilla, ja lahjoituksilla on mahdollistettu isompia remontteja! On hieno saada opiston julkisivua vähän parempaan kuntoon ennen syksyn 90-vuotisjuhlia.

Kohta elokuu vaihtuu syyskuuksi ja opistolla alkaa iso määrä uusia koulutuksia, myös ihan uusia! Joko tutustuit - vielä ehdit mukaan!! Uutuutena mm. Logoterapian perusteet -koulutus, sekä Työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille.
 

Mercy & Justice DTS alkaa tänä vuonna vähän myöhemmin (17.10.) Huhujen mukaan tämän vuoden harjoittelumatka saattaisi suuntautua Brasiliaan! Lisäksi OP-kouluja alkaa myös Evijärvellä ja Rovaniemellä. Vielä ehdit mukaan niihinkin!

Myös viikkomessut käynnistyvät jälleen - ensimmäinen on jo ke 27.8. Äläkä unohda myöskään Jaana Pölläsen konserttia 18.9. klo 18 opiston hyväksi.
maanantai 7. heinäkuuta 2014

Opi kuuntelemaan myös omaa kehoasi

Tilkkukurssi ehti jo alkaa, mutta tulossa tänä kesänä on vielä vaikka mitä:

Mitä voimme oppia omasta kehostamme, kehollisuudesta ja hengityksestä? 

Ihminen on suurenmoinen kokonaisuus jossa fyysinen, psyykkinen ja hengellinen puoli yhdessä vaikuttavat hyvinvointiimme. Fysioterapeutti Merja Harju on erikoistunut kehollisuutemme ymmärtämiseen kristillisestä näkökulmasta.

"Hengitys on tärkeä psykofyysinen menetelmä. Sen tarjoamia avaimia voidaan käyttää avuksi esim. astmaan ja hyperventilaatioon liittyen, mutta siitä hyötyy kaikki. Se auttaa stressin hallinnassa ja kehon yleisen jännittyneisyyden rauhoittamisessa ja sietämään monenlaisiin tilanteisiin liittyvää sosiaalista jännitystä. "

Hengityksestä avaimia psykofyysisiin lukkoihin ja jännityksiin 25.-27.7.
Terapeuttinen liike ja tanssi - jatkokurssi 5.-7.9.

Kehollisuuteen ja toiminnallisiin auttamismenetelmiin liittyvä jatkuu seuraavilla koulutuksilla:
Valokuvaterapia 15.-17.8.
Bibliodraama 19.-21.9. 
Sensorimotorinen terapia 10.-12.10.

... ja aiheeseen liittyvät vielä nämäkin: 
Ylistyksen johtamisen kurssi 19.-21.9.
Rukoustanssin ohjaamisen peruskurssi 3.-5.10.
Ylistyskurssi  31.10.-2.11.

Jos kaipaat rauhallista yhdessäoloa, uusiin ystäviin tutustumista ja tasapainoista opetusta, muista myös huippusuosittu Täyteen elämään -viikko sekä Avioliittoviikko.

* * * 

Loppukesästä on luvassa opistolla taas pari huippukonserttia, mm. ti 5.8. luentokonsertti, jossa Marzi Nyman ja blueslady Erja Lyytinen soittavat ja kertovat urastaan. Mutta näistä lisää myöhemmin! Opiston blogi hieman hiljenee muutamaksi viikoksi, mutta pysykää silti taajuudella.sunnuntai 15. kesäkuuta 2014

Kesän musiikkikurssitOlipa taas huikeat Iitin musiikkijuhlat, ja aivan upea nuorison musiikkikurssin päätöskonsertti opistolla! Sinfonia Piccola d'Iitti ja Iitti Sinfonietta -orkesterien nuoret soittajat (ikähaitarilla 6-28) saivat kaikki vähintäänkin hyvälle tuulelle. Nuorison musiikkikurssilla tehdään hyvin tärkeää

musiikkikasvatustyötä. Kurssi on ollut jo monena vuotena niin suosittu, että ihan kaikki halukkaat eivät ole mahtuneet mukaan...

Musiikkileiri on erinomainen mahdollisuus tutustua toisiin nuoriin soittajiin harrastuksen myötä. Onpa aikaisempien vuosien kurssilaisia kuulemma päätynyt myös populaarimusiikin pariin ammattilaisiksi. 

Jos et mahtunutkaan tänä vuonna mukaan Nuorison musiikkikurssille, niin elokuussa on vielä erinomainen mahdollisuus tulla mukaan Pohjois-Kymen musiikkiopiston järjestämälle Rytmimusiikkileirille!! Sielläkin on mukana eri instrumenteille aivan huippuopettajat, mukana mm. Ami Aspelund, Tea Tähtinen, Simo Helkala, Jartsa Karvonen, Hannu Rantanen, Jasse Varpama ja Tuomas Wäinölä. Luentokonsertin pitävät opistolla 5.8. Marzi Nyman ja Erja Lyytinen. Tällaista tarjontaa siis elokuussa opistolla! Vielä ehdit mukaan jos toimit nopeasti!

Zekkaa rytmimusiikkileiri myös Facebookissa.

Katso myös uusituilta kotisivuiltamme kaikki loputkin kesän kurssit sekä mm. syksyn uutuuskoulutukset: logoterapian perusteet ja työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille.


perjantai 23. toukokuuta 2014

Jo joutui...... talvi taas pohjolaan?
... armas aika ja suvi suloinen?   ;)

Lämpömittari näyttää +26 astetta niin pakko kai se on uskoa suveksi. Valmistujaispäivä oli siis tänään ja suurin osa oppilaista viiletti jo iloisin mielin kohti kesälaitumia. Hiljaisuutta ei tosin kestä kuin muutama tunti kun illalla saapuvat paikalle jo Kriisipalvelukoulutukseen osallistujat, sekä evankelistat lähiopetusviikonloppuun. Ja pian alkavatkin jo kesän ensimmäiset riparit...

Ruusut odottavat saajiaan
Kolmannen vuosituhannen evankelista -koulutus lienee yhä maan laajin alan koulutus, joka suunniteltiin aikoinaan kristittyjä yhdistävän E4-verkoston puitteissa. Ainutlaatuista Perheniemen evankelistakoulutuksessa on että tahdomme olla aidosti kristittyjen yhteinen koulutus; opettajat tulevat kaikenlaisista seurakunnallisista taustoista. Tule sinäkin, jos sinussa on yhtään "hurjapäätä", kuten Lehtisen Kalevi joskus taisi sanoa.

Myös Bible Core Course Rovaniemeltä vieraili opistolla paikan päällä helteisen viikon ajan. Lähtivät aamulla jatkamaan matkaa takaisin Lappiin, missä tiettävästi ei ole enää lunta.

P.S. Seuraapa sivujamme www.perheniemi.com - pian on luvassa pieni yllätys! :)

Tartu Elämään -koulutuksen ohjaajat saivat oppilailta kukat kevätjuhlassa


perjantai 16. toukokuuta 2014

Kylissä on voimaa!

Tällä viikolla opistolla on tapahtunut taas vaikka mitä. Koulaistiimin valmistujaiset päättyivät juuri äsken ja opistolla on ollut viikolla kaksikin eri talkooporukkaa. Eräät opiston hyvät ystävät tulivat korjaamaan ja maalaamaan rapistuneet rappaukset päärakennuksen julkisivulla. Mahtavaa!


Perheniemen - Sääskjärven kylätoiminnan kehittämishankkeen kokoontuminen toi tiistaina opistolle lähes 40 kyläläistä keskustelemaan ideoimaan uusia toimintamalleja kylän kehittämiseksi ja esim. uusien asukkaiden houkuttelemiseksi alueelle.


Alustuspuheenvuoron pitivät vs kunnanjohtaja Riku Rönnholm, Perheniemen opiston rehtori Petri Välimäki sekä Tanja Haapamäki Seedi oy:stä. Illan työskentelyä johti Juha Kuisma Suomen Kylätoiminta ry:stä. Kokoontumisena tavoitteena oli koota yhteen kyläläisistä nousevia ideoita kylän kehittämiseksi, etenkin uusien yhteisten liiketoimintaideoiden löytämiseksi ja yleisen asumisviihtyisyyden parantamiseksi. Perheniemen – Sääskjärven alueella asuu reilut 600 asukasta.

 * * *

Suomessa on runsaat 4000 kylää; kylien Suomessa asuu määritelmästä riippuen 1-3 miljoonaa ihmistä. Kylätoiminta-ajattelussa jokainen kyläläinen tuo lisäarvoa, yhteisöllisyys koetaan tärkeänä ja ihmisten osallistuminen, vapaaehtoisuus ja sitoutuminen lisääntyy. Kaupungeissa huonoimmillaan jokainen asukas näkee itsensä enemmän palveluiden kuluttajana ja yhteisöllisyyden rakentaminen on haasteellista. Kylissä on voimaa! Juuri siksi tämä tapaaminen järjestettiinkin. Toivottavasti yhteistyö tuo Sääskjärven alueelle paljon uutta elämää!

"Kylätoiminta on yhteisöllisyyteen perustuvaa paikallisvaikuttamista ja kylien kehittämistä.
Kylä on ... yhdessä tekemistä."
  - Juha Kuisma, Kylien liiketoiminta -opas

Lisätietoja

www.iitti.fi
www.kylatoiminta.fi
www.perheniemenkyla.net
http://sjkyla.pp.fi/  (Sääskjärven kyläyhdistys)

tiistai 6. toukokuuta 2014

Kevät vaihtuu pian kesään


Räntääkin on taas sadellut, mutta kesä tulee vääjäämättä, eikö niin. Opiston kesä on täynnä vaikka mitä jännää, leirejä, kursseja ym ym. Pari ihan uutta kurssiakin on joukossa, mm. nukkekotikurssi ja "hengityskoulu". Täyteen elämään -viikko ja avioliittoviikko ovat olleet jo pitkään todella suosittuja. Kevään kriisipalvelukoulutukseenkin ehdit vielä mukaan... Katso kaikki kesän mahdollisuudet täältä.


Tällä viikolla opistolla on ollut kunnia saada taas opettajaksi yksi suomalaisen sielunhoidon ja sielunhoitoterapian pioneereja eli Seppo Jokinen. Viikon aiheena "Jeesus kohtaa ihmisen". Muutoin täällä jo valmistaudutaankin kevätjuhlien viettoon. Koululaistiimi päättää 9 kuukauden yhteisen matkansa parin viikon päästä ja TARE 23.5. Sitten onkin kevätsiivousten aika ennen kuin nuorison musiikkikurssi alkaa.


Iitti on pieni paikkakunta, mutta varsinkin kesäisin täällä tapahtuu vaikka mitä. Iitin musiikkijuhlilla 11.-14.6. on jälleen mukana kansainvälisen tason artisteja ja perinteinen Hiidenvuoren yökonsertti on taas luvassa. Keväällä kannattaa myös käydä tsekkaamassa Arboretum Mustilan alppiruusujen kukinta...!

Opiskelijat esittivät huikean pääsiäisdraaman Toveripäivillä